Tramwajem na marcelin - włącz się w planowanie swojego miasta

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji trasy tramwajowej na Marcelin w Poznaniu. Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi Mieszkańców stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji i zostaną uwzględnione przy opracowywaniu raportu z konsultacji społecznych, a także zostaną wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych i w miarę możliwości technicznych, funkcjonalnych oraz formalno-prawnych zostaną wprowadzone do dokumentacji.

Opis koncepcji

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w ramach swoich kompetencji jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, prowadzi wstępne prace przedprojektowe, mające na celu rozpoznanie możliwości technicznych i zapoznanie się z opinią mieszkańców w zakresie koncepcji trasy tramwajowej na Marcelin w Poznaniu, w analizowanym aktualnie przebiegu. Jednocześnie nie wyklucza się podjęcia dalszych analiz w zakresie innych, możliwych korytarzy transportowych dla tego terenu. Czytaj Dalej

Opis koncepcji

Galeria

Konsultacje społeczne

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym. Wkrótce zostanie opublikowane podsumowanie konsultacji społecznych.

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl